Dziś jest: 19 stycznia 2018kalendarium [»]
Dziś w TV: Wojownicze żółwie ninja  The Voice Kids  Garfield II  Goldeneye  

ArtykułReklamacja obuwia odrzucona? co dalej?

Reklamacja obuwia. 5 pytań i odpowiedzi.

1. Czy sprzedawca może odmówić przyjęcia reklamacji?

Sprzedawca nie może odmówić przyjęcia reklamacji. Po rozpatrzeniu może ją jednak odrzucić. (Art. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz. U. Nr 141, poz.1176 z poźn. zm.)

2. Kim jest i w czym może pomóc rzeczoznawca obuwia?

Rzeczoznawca jest specjalistą, który pisze opinie/ekspertyzy dotyczące jakości towarów. Jego ocena na piśmie może być pomocą w odzyskaniu gotówki za obuwie, naprawę lub wymianę obuwia na nowe, wolne od wad. Więcej informacji na mojej stronie wegner-rzeczoznawca.pl

3. Kto ponosi koszt za opinię rzeczoznawcy?

Koszty ponosi kupujący, lecz obciąża nim sprzedawcę . Użyte w poniższych ustawach wyrażenie „w szczególności”, pozostawia listę kosztów jako niedomkniętą i nie ujmuje kosztów demontażu, dostarczenia itp., jako wyłączne w toku reklamacyjnym. Do zakupów PRZED 25 grudnia 2014 roku: (Art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz. U. Nr 141, poz.1176 z poźn. zm.) Do zakupów PO 25 grudnia 2014 roku: (Art. 561, u. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku, przepisy zmieniające, rozdział 6)

4. Zgubiłam/em paragon. Jak reklamować obuwie?

Do złożenia reklamacji nie jest konieczny paragon. Konsument musi jednak udowodnić, iż nabył towar u danego sprzedawcy. Może to zrobić np. przez wyciąg z karty płatniczej, dokument gwarancyjny podpisany przez sprzedawcę lub oświadczenie świadka. (Art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny / Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)

5. Czy mogę żądać od razu zwrotu gotówki?

Zazwyczaj reklamując towar żądamy od razu zwrotu gotówki. Do zakupów PRZED 25 grudnia 2014 roku takie żądanie zazwyczaj nie jest skuteczne. Aby móc odstąpić od umowy i żądać zwrotu gotówki muszą zostać spełnione określone przesłanki. Jeśli sprzedawca nie spełni roszczenia w odpowiednim czasie albo gdy naprawa lub wymiana naraża kupującego na znaczne niedogodności może on żądać zwrotu pieniędzy. Zwrot pieniędzy jest możliwy jednak tylko w przypadku, gdy niezgodność towaru z umową jest istotna. W przypadku niezgodności nieistotnej można domagać się stosownego obniżenia ceny.

(Art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz. U. Nr 141, poz.1176 z poźn. zm.)

Do zakupów PO 25 grudnia 2014 roku można żądać podczas pierwszej reklamacji zwrotu gotówki. Od umowy jednak nie można odstąpić z żądaniem zwrotu, gdy wada jest nieistotna. Bardzo ważne: jest to przesłanka umożliwiająca złożenie przez konsumenta żądania odstąpienia od umowy w ramach reklamacji z tytułu rękojmi. Nie jest możliwe odstąpienie od umowy w przypadku wystąpienia wady nieistotnej (np. zarysowanie w od spodu obudowy telewizora w transporcie nie umożliwia odstąpienia od umowy zakupu). Istotność wady należy analizować z uwzględnieniem znaczenia wady dla przeznaczenia (np. komputer nie łączy się z Internetem) i celu (np. niezgodna z zamówieniem sukienka ślubna dostarczona tuż przed ceremonią), dla którego konsument nabył towar.

Charakter istotności należy badać w każdym przypadku indywidualnie. Np.: garnitur, który się lekko odbarwił stanowi dla biznesmena zakłócenie dres-codu i dla niego jest to wada ISTOTNA.

Biegły sądowy

Świadczę również usługi w tym zakresie zapraszam na stronę wegner-rzeczoznawca.pl/biegly-sadowy

Sekcja Artykuły • Polecamy rownież Materace Tempur luksusowe - sklep internetowy •
Copyright © 2015 stronadomowa.net, v. 6.0 • kontakt: info (at) stronadomowa.net